Et bilde som inneholder person, utendørs, blomst, plante Automatisk generert beskrivelse

Konstituert rådmann

Sirdal kommunestyre ansatte torsdag Svein Tore Åtland som konstituert rådmann. Han skal ha denne stillingen fram til årsskiftet når Aud Synniva Fuhr tiltrer som kommunedirektør (rådmann). Åtland begynner i jobben førstkommende mandag. Ordfører Jonny Liland fikk kommunestyrets fullmakt til å utarbeide midlertidig arbeidsavtale og betingelser. Åtland har tidligere vært rådmann i kommunen i åtte år. Han er nå bosatt i Flekkefjord. Foto: Svein Tore Åtland blir konstituert rådmann fra mandag.
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, vann, innsjø Automatisk generert beskrivelse

Kapasitetsoppgradering

Vi tilpasser VA-ledningsnettet til kommuneplan nord for å holde tritt med planlagt hyttebygging. Ifølge planen er det forventet totalt 1.100 fritidsboligenheter i Ådneram og 800 på Fidjeland, sier VA-ingeniør, Sven Morten Klungland i Sirdal kommune. Det betyr oppgradering av kapasiteten for kloakk-ledningen fra Suleskard til Nesset. I fjor ble det lagt ny pumpeledning fra Degodden til Kvæven pumpestasjon. Kvina Maskin hadde dette oppdraget og i år legger de videre fra
Et bilde som inneholder person, mann, innendørs Automatisk generert beskrivelse

Vannledning framfor tankbil

Tilknytning til offentlig vannledning, frostfritt under bakken, er hovedregelen for nødvendig ledningsnett. Å kjøpe seg fri fra dette kravet ved bruk av brannvesens tankbil, er en billig måte å komme seg unna kravene, sa Roger Egeli, brannsjef i Sirdal kommune, under møte til utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) tirsdag. Der gjennomgikk han brannvesenets oppgaver. Berit Ovedal (Frp/Sirdalslisten) spurte i forrige TLM-møte om å få vite mer om avtalen
Et bilde som inneholder tekst, himmel, bilvei, utendørs Automatisk generert beskrivelse

6 søkere til næringssjef

6 søkere har meldt seg til stillingen som næringssjef/prosjektutvikler i Sirdal kommune. I utlysningsteksten var det ønskelig at den som blir ansatt bosetter seg i Sirdal. Stillingen blir på åremål. To søkere er unntatt fra offentligheten. De fire øvrige søkere er: Madeleine Selebø (28), fra Lund. Finn Konsmo (59), Kvinesdal. Roald Grønås (60), Farsund. Ruben Østrem (33), Lund. Den nye lederen skal blant annet drive med strategisk næringsarbeid. Videre heter
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-02-22 10.29.32.png

Kulturprogrammet for våren

Kulturavdelingen i Sirdal kommune har laget ferdig vårprogrammet. Vedlagt ser du de forskjellige tilbudene. Hovedbiblioteket på Tonstad har åpent mandag og onsdag klokka 1100 – 1900, mens fredagen er åpen klokka 0900-1600. Filialen på Sinnes (skolen) har åpningstider mandag og torsdag klokka 1700- 2000. Stengt i skoleferier.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0815.JPG

Ja til Asvo – nei til Feed Skiarena

Asvo Sirdal AS fikk av Sirdal kommunestyre torsdag kveld imøtekommet 300.000 kroner til ekstra driftstilskudd for 2019. Styret hadde imidlertid søkt om 500.000 kroner. Feed Skiarena fikk ikke imøtekommet sin søknad om økt driftsstøtte med 300.000 kroner til totalt 500.000 kroner. Vedtakene var enstemmige. Asvo Sirdal AS ble grunnlagt i 1999 og til våren blir det 20 års jubileum. I dag er det ti ansatte som har Varig Tilrettelagt Arbeid
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-05 12.49.46-1.jpg

Tre anlegg må starte i år – ellers bortfaller støtte

Hovedplanen for vann og avløp ble vedtatt i Sirdal kommunestyre torsdag med 13 mot seks stemmer (ap). Kostnadsfordeling i delfinansierte utbyggingsprosjekter oppheves for fritidsbebyggelse. Prosjekter vedtatt i hovedplanen fra 2012 gis frist til 1.januar 2020 for oppstart av utførelse. Tre prosjekter gis muligheter for igangsetting dette året for å få 50 prosent delfinansiering av kommunen knyttet til opprydding av eksisterende avløpsforhold. . Følgende anlegg gjenstår å utføre: Vannledning fra Ådneram
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Camera Uploads:2019-01-24 18.46.59.jpg

18 punkts kuttliste i kommunestyret

Sirdal kommunestyre var torsdag kveld samlet for å drøfte kutt av 2019-budsjettet med 13 millioner kroner. Flertallspartiene (Sp, Krf, Høyre og Venstre) hadde utarbeidet et forslag til kortsiktige tiltak på 18 punkter. Dette forslaget fikk ti stemmer, mens Karl Edvald Fjeldsaa (Bygdelista) ville utsette igangsetting av flerbrukshallen til en fikk kontroll over økonomien. Dette forslaget fikk imidlertid bare tre stemmer. Arbeiderpartiet kunne ikke støtte flertallsforslaget og opprettholdt sitt forslag til
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0828.JPG

Sirdal driver dyrt – skårer på kvalitet

Sirdal kommune skal kutte 13 millioner kroner i 2019-budsjettet. Det har satt søkelyset på kommunens økonomi og konsulentselskapet Framsikt AS har gjort en økonomianalyse av 2017-tallene. Der konkluderes det med at kommunen driver dyrt og har de høyeste kostnader sammenlignet med andre småkommuner. Men Sirdal har best tjenestekvalitet og skårer høyest på kvalitet. Kommunestyret vedtok i sitt budsjettvedtak for 2018 at det skal fremlegges en KOSTRA- analyse (KOmmune-STat-RApportering) utarbeidet av
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.00.jpg

Krevende å kutte 13 millioner kroner

En omfattende reduksjon på 13 millioner kroner i 2019 er krevende og det er vanskelig å legge frem store tiltak uten en utredning av konsekvenser av tiltaket og gjennomførbarhet i 2019. Opplistingen over med mulige tiltak på kort og lang sikt er ikke uttømmende. Tiltakene må spesifiseres nærmere og konsekvenser må utredes samt at ansattes rettigheter etter hovedavtale og arbeidsmiljølov må ivaretas, skriver rådmann Inge Hedenstad Stangeland i Sirdal om