Et bilde som inneholder tekst, person, stående, poserer Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts. Sport

Leie og drifte fotballhallen

Tonstad Idrettslag skal leie og drifte den nye fotballhallen som skal stå ferdig i februar neste år. Formannskapet i Sirdal vedtok torsdag avtalene mellom kommunen og idrettslaget. Kostnaden for hallen er budsjettert med 54 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. 31,8 millioner kroner er utbetalt. Når kommunen mottar tippemidler, cirka 7,9 millioner kroner, vil netto kostnader bli omkring 46 millioner kroner. Idrettslaget skal betale en leie på 250.000 kroner i året. Leieperioden
Et bilde som inneholder hus, utendørs, bygning, himmel Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Kultur Nyhet Nyhet forts.

Indre Hauan 2 millioner dyrere

Restaureringen av Indre Hauan bygget er blitt to millioner kroner dyrere enn budsjettert. Det kommer i tertialrapport to for Sirdal kommune. Nå er det brukt 5.843 millioner kroner, mot budsjett på 3.750 millioner kroner Investeringsbudsjettet er på 130.995 millioner kroner for 2022. Ved utgangen av august er det brukt 73.802 millioner kroner. Den største posten er fotballhallen med 52,1 millioner kroner i budsjettet. Ved utgangen av august var det utbetalt
Front Kommunen Nyhet Nyhet forts.

Økte godtgjørelser til politikerne

Ordfører Jonny Lilands godtgjøring/lønn foreslås økt fra 87 til 100 prosent av stortingsrepresentantenes fastgodtgjørelse. Det utgjør 987.997 kroner per år. Kommunestyret i Sirdal skal torsdag behandle forskrift om godtgjørelse og velferdsgoder for folkevalgte i kommunen. Sirdal kommune må tilpasse seg ny kommunelov og dette medfører endringer for politikerne til dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjøring, ettergodtgjøring og permisjoner. Saken har vært ute til høring, og skal nå godkjennes. Beløpet
Et bilde som inneholder mann, person Automatisk generert beskrivelse
Front Leder Nyhet

«Gateway» til Kjerag

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg Hvorfor klarer vi ikke å stoppe Kjerag-trafikken mer i Sirdal ? Hvorfor stopper ikke turistene, for å handle, for å spise et måltid mat eller aller helst overnatte, en eller to netter ? Hva gjør reiselivet, næringslivet og Sirdal kommune for å markedsføre den attraktive kommunen og naturen ? Hittil i år har 35.000 turister kjørt gjennom Sirdal. Sannsynligvis vil en komme opp mot gamle rekorder
Et bilde som inneholder mann, person Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Frekkheten lenge leve

Gjesdal-politikerne tok sommerferie i siste kommunestyre med å foreslå forlengelse av levetiden for bomstasjonen på fylkesvei 450 på Øvstabø. Frekkheten lenge leve. Med dette forslaget kastes regningen over på de fastboende sirdølene og hytteeierne i Hunnedalen og i Sirdal. Gjesdalbuen styrer unna at de skal være med på spleiselaget. Bompengestasjonen som har stått siden 2004 har vært en suksess, med mange gode veiutvidelser og gode prosjekter. Selv om Gjesdalpakken er
Et bilde som inneholder person, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Næringsliv Nyhet Nyhet forts.

Setteordfører: – «Skittent spill»

Da Sirdal kommunestyre torsdag behandlet engangstilskudd til jordbruksforetak, ble det en dramatisk avslutning på debatten, om hvem som var habil og inhabil. Kommunestyret ble til slutt ikke beslutningsdyktigt og saken ble derfor utsatt. Bare ni representanter var igjen i kommunestyresalen av 18 medlemmer. Setteordfører Rolf Marthon Hompland (krf) avsluttet saken og debatten med følgende kommentar, at dette var et skittent spill da Glenn Oliver Josdal (ap) ville ha avstemning om
Et bilde som inneholder snø, utendørs, person, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Lav politiberedskap

Politikontaktens klare inntrykk er dessverre at meldinger fra Sirdal, som kommer inn til politiets operasjonssentral, stadig oftere blir avsluttet uten at det sendes ressurser fra politiet pga. for lang responstid. Så terskelen for å få politihjelp i Sirdal flyttes høyere, opplyser Jon Uleberg, politikontakt i Sirdal. Uttalelsene kom i forbindelse med tilbakemeldinger om bedre lokale polititjenester. Justis- og beredskapsdepartementet har invitert kommunene til å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer,
Et bilde som inneholder tekst, himmel, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Folkevekst med 38 personer

I løpet av 2021 økte folketallet i Sirdal kommune med 38 personer. Nå er antall innbyggere 1.810. På fylkesplan er nå folketallet i Agder 311.134 innbyggere. En økning på 2.291 i løpet av 2021, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Sirdal hadde et fødselsoverskudd på 9 personer. 21 nyfødte og 12 døde. Nettoinnflyttingen, inklusive inn- og utvandring, utgjorde 28 personer. Sirdal skiller seg ut i Agder ved å ha snudd
Et bilde som inneholder utendørs, snø Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Samferdsel

Mer strøing i GP-rundkjøringen

Etter at mer enn 100 biler sklei inn i brøytekanten, når de kjørte i den nye GP-rundkjøringen på Sinnes i helgen, er det bestemt å bruke mer sand og strø oftere der enn andre plasser. Per Magne Hindersland, byggeleder ved Agder Fylkeskommune bekrefter dette overfor Sirdalmedia. Vi kommer spesielt til å være obs i helgene, fredag ettermiddag og søndag ettermiddag, sier Hindersland. Risa har kontrakt på brøytingen av fylkesvei 450
Et bilde som inneholder snø, utendørs, snøscooter, natur Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet Samferdsel

Glatt i GP-rundkjøringen

Fredag kveld var det ekstra glatt på fylkesvei 450 i GP-rundkjøringen på Sinnes. Aftenbladet skriver at minst 100 biler sklei ut og møtte brøytekanten. Heldigvis var det mye snø, som reddet bilene for større skader. Fredagskvelden er det stor trafikk til hyttene og kom bilene kjørende i kø, skjedde det lite. Men kom bilen alene, stor eller liten, var det gjerne større fart og da sklei bilen utfor veien på