Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.01.png
Front Samferdsel

Utfylling og rasvoll ved Ortevatnet

Grovplanene for rassikring av fylkesvei 975 i Kviturvika, mellom Ortevatnet og Ådneram, er nå klar, sier Geir Norum, prosjekteringsleder i Statens Vegvesen i Kristiansand. Neste steg er å byggeanmelde dette overfor Sirdal kommune, samtidig som veivesenet skal i dialog med grunneierne. Den videre planen er å sende anleggsarbeidet ut på anbud til før sommeren og forhåpentligvis kan det bli oppstart i løpet av høsten. Kviturvika vil bli et robust tiltak.
Samferdsel

Konklusjon om rassikring om en måned

Vi håper å kunne konkludere med planer for sikrere fylkesvei 975 ved Ortevatn i månedsskiftet januar/februar, sier prosjektleder Steinar Jakobsen i Statens Vegvesen i Kristiansand. Rett før jul var det møte med geolog og skredekspert om hvordan de skal løse utfordringene. Ekspertene jobber med tre alternativer; flytting av veien ved å legge den ut i vatnet. Skredvoll på land og steinsprangnett. Jakobsen regner med at det blir en kombinasjon av