Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-07-20 07.55.37.jpg
Nyhet Samferdsel

Elbil-avgift og dyrere takst ved Øvstabø

Elbil-eiere vil ventelig måtte betale 50 prosent av taksten for vanlige biler for å passere Øvstabøbommen på fylkesvei 45. I tillegg vil det bli dyrere å passere med vanlig bil etter takstøkning. Kommunestyrene i Sirdal og Gjesdal skal behandle saken innen utgangen av februar og gi tilbakemelding til Statens Vegvesen. Omlegging av takst- og rabattsystemet på fylkesvei 45 er tidligere blitt behandlet i de to kommunestyrene. Da ønsket både Sirdal