Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-07-20 07.55.37.jpg
Nyhet Samferdsel

Nullslippskjøretøy må betale

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag enstemmig at nullslippskjøretøy skal betale 50 prosent av taksten for vanlige biler for å passere Øvstabøbommen på fylkesvei 45. I tillegg vil det bli dyrere å passere med vanlig bil etter takstøkning. Omlegging av takst- og rabattsystemet på fylkesvei 45 er tidligere blitt behandlet i de to kommunestyrene. Da ønsket både Sirdal og Gjesdal å beholde dagens system. Nå snur begge, fra forskudd til etterbetaling. Fylkestinget
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2019-01-01 13.41.37-2.jpg
Nyhet Samferdsel

Klar trafikknedgang i januar

Januar-tallene for de som passerte trafikktellingen ved Øvstabøbommen eller fylkesvei 45, viser en klar nedgang I januar. 29.124 biler passerte, mot 38.502 i 2018. En nedgang på 9.378 passeringer, eller 24.4 prosent. Nedgangen har nok sammenheng med dårlig vær. Det vil si mye vind og lite snø. Den beste helgen var 18. – 20. januar. Søndagen hadde da rekord med 3.894 passeringer. Men så kom helgen etterpå med nysnø og