Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-04 17.04.46.png
Nyhet

Ombygginger av Sinnes skule

Sinnes skule trenger et skikkelig løft for å oppfylle arbeidsmiljøloven og opplæringsloven. 27 millioner kroner foreslås til ombygginger og påbygginger av skolen. 19 millioner kroner er avsatt i økonomiplanen. Saken kommer i de fleste råd og utvalg i neste uke og kommunestyret konkluderer den 13. juni med vedtak. Sinnes skule oppfyller ikke arbeidsmiljølovens krav til arbeidsplasser, garderober for ansatte, innemiljø (ventilasjon og temperatur) og krav til universell utforming. Skolen ble