Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-02-07 21.24.49.png
Kommunen Nyhet

Utsatte revisjonssaker for Sira-Kvina

Sirdal kommunestyre utsatte torsdag to revisjonssaker som angår konsesjonsvilkårene for Sira-Kvina Kraftselskap. Formannskapet skal sammen med energiutvalget ha et felles møte med ledelsen i Sira-Kvina før kommentarene oversendes til Olje- og Energidepartementet. Forslag til vedtak i saken om revisjon av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina kraftselskap er følgende: Sirdal kommune ber OED stille vilkår som sikrer at S-Kk sitt hovedkontor, administrasjon og støttefunksjoner fortsatt skal være lokalisert til Tonstad. Sirdal kommune ber