Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-10 10.59.35-1.jpg
Front Turløyper

Komplisert å være ung etablerer

Som nylig innflytter til Sirdal kommune, etter at kommuneplanen ble vedtatt, opplever jeg at det er svært komplisert å være ung kvinnelig etablerer, skriver Julie Olsen i sitt svarbrev til fylkesmannen og miljøavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune, som mener dispensasjons-vedtaket om glampingtelt er feil. Villreinnemnda for Setesdalområdet er for dispensasjon og etablering i en prøveperiode. Fylkesmannen og miljøavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune er mot vedtaket om dispensasjon for glampingtelt ved Hønetjødn på
Kvæven Nyhet

”Urtehagens venner”

Lokale ildsjeler i samarbeid med fjellmuseet og kaféen Smak i Sirdal, har satt i gang dugnad og startet "Urtehagens venner". Mandag var første treff. Tanken er å samles annenhver mandag fra klokka 0900 nå i sesongen, og alle som har interesse av å bli med kan stille opp. Medisinhagen er en del av fjellmuseet og viser urter brukt i behandling av skader og sykdom, og for lettere plager. I Sirdal
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 08.24.54.jpg
Front Nyhet

Sira-Kvina investerer for 3,5 milliard

Vi er nå inne i en ti års periode der vi planlegger å investere for 3,5 milliarder kroner fram til år 2025. Det vil forbedre selskapets produksjonskapasitet med blant annet 190 GWH, sammen med elektromekanisk oppgradering som sikrer fortsatt stabil drift i flere tiår fremover, sier Gaute Tjørhom, administrerende direktør i Sira-Kvina kraftselskap. To milliarder kroner er planlagt brukt til rehabilitering av kraftverk, 0,8 milliarder til forsterkning av dammer og
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-20 13.33.45.png
Nyhet

Margunns kjøkkenhage lørdag

Hageentusiast og hagecoach, Margunn Ueland, kommer til sesongåpning av Sirdal Fjellmuseum på Kvæven førstkommende lørdag klokka 1300. Margunn er kjent fra boka og bloggen ”Margunns kjøkkenhage”. Margunn er svært opptatt av kortreist mat. Den du kan lage i din egen hage. Hun har kunnskap og engasjement og det vil klø i fingrene når du hører Margunn prate om kjøkkenhage. Det koster 150 kroner å delta på seminaret
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-10 09.58.42.jpg
Front

Statnett investerer 30 milliarder

Nesten 30 milliarder kroner bruker Statnett i investeringer i prosjekter i Sør-vest Norge, for å bidra til framtidens klimavennlige energisystem. Styrking av sentralnettet i Vestre korridor (vår region) med økt kapasitet og forsyningsnett. To nye kabler til utlandet, nye transformatorstasjoner som skal fange opp vindkraft, solcellepanel og små kraftverk. Sikrere og bedre nett til forbrukerne. Investeringene fordeles med; Oppgradering av Vestre korridor fra Kristiansand til Sauda fra 300 kV til
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-17 15.41.11.png
Front Nyhet

Siste spillejobb for Øystein

Nok er nok. Nå klarer ikke helsa mer etter at jeg har fått revmatisme. 56 aktive år i forskjellige korps må være bra, sier Øystein Brekke, som hadde sin siste spillejobb i Sirdal Musikkorps 17. mai. Avslutningen ble travel. Først flaggheising på Tonstad. Deretter tog på Sinnes før de returnerte til nytt tog på Tonstad. Siste spillejobb var Eik i Hovsherad. Det ble avsluttet med blomster til Øystein Brekke for
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 08.42.29.jpg
Front Kommunen

Opprettholde vedtak eller omgjør

Sirdal kommunestyre må i kommunestyremøtet 13. juni behandle reguleringsplanen Rubetødnan Aust på ny siden utbygger Tor Sigve Vik og Knut Sinnes har påklaget vedtaket fra 11. april. Utbyggerne ønsker at vedtaket skal omgjøres. Kommunestyret fattet følgende vedtak, 13 mot 6 (H3, Krf2, SB1), i forbindelse med 2. gangs behandling av ovennevnte reguleringsplan etter benkeforslag fra Per Øyvind Grimsby (v): ”Atkomstvei legges i tilknytning til gnr 9/22 som allerede har to
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-15 18.52.12.png
Nyhet Sport

SR-Bank-støtte til Sirdals-lag

Sparebankstiftelsen SR-Bank hadde onsdag utdeling til lag og organisasjoner. I Sør-Rogaland-regionen ble det utdelt nesten to millioner kroner av banksjef Inger Lise Tønnessen i Egersund. Fra Sirdal mottok Sirdal Skilag, Tonstad skytterlag og Øvre Sirdal Leitegruppe penger. Arne Tjørhom (fra høyre), leder i Sirdal Skilag, fikk 500.000 kroner til nytt snøkanonanlegg som skal anlegges i Sirdal skiarena på Tjørhom. Der har idrettslaget tatt i bruk en helt ny skiarena med
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-13 13.57.47.jpg
Front

Ugyldig vedtak i kommunestyret

Sirdal kommunestyre gjorde i møte den 11. april et ugyldig vedtak da sluttbehandlingen av reguleringsplanen for Rubetødnan Aust var oppe til 2. gangs behandling, påstår advokat Olav Todnem i Kluge advokatfirma på vegne av Tor Sigve Vik og Knut Sinnes. Kommunestyret fattet følgende vedtak, 13 mot 6 (H3, Krf2, SB1), i forbindelse med 2.gangs behandling av ovennevnte reguleringsplan etter benkeforslag fra Per Øyvind Grimsby (v): ”Atkomstvei legges i tilknytning til
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0816.JPG
Kommunen Nyhet

Forbedret resultat for Asvo

Regnskapet for 2018 for Asvo Sirdal AS ble gjort opp med et underskudd på 34.470 kroner. Virksomheten eies 100 prosent av Sirdal kommune og er godkjent for tiltaket ”varig tilrettelagt arbeid ” (VTA) med ti arbeidsplasser. En sterk forbedring siden 2017 som gikk med 724.713 kroner i underskudd. Skogbruksavdelingen har vært preget av stor aktivitet i fjor. Omsetningen økte med over 100.000 kroner. Det skyldes mange gode vedkunder. Snekkeriet hadde