Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-15 18.42.19.png
Nyhet Turløyper

Til Ånghelleren på ”rølpeski”

Wilhelm Gjerstad hadde sin første skitur fredag, fra Haugen til Ånghelleren. 14 kilometer til sammen. Ingen glimrende forhold, sier Wilhelm Gjerstad, men har du et par gamle grusski som du ikke er redd for, går det glimrende. Han kaller det rølpeski og bruker disse i mai, oktober og november under dårlige forhold. På anleggsveien innover var det to centimeter med snø og is og litt grus innimellom. I tillegg hadde
Front Skiløyper Turløyper

Løypenettet utbedret og klart

Vi har utbedret løypenettet i sommer, i Finnstølløypa og Tjørhom – Nesset. I tillegg er det kommet en ny tilkoblingsløype fra Tjørhomfjellet til Ålsheia, sier Julie Olsen, daglig leder i Sirdalsløyper SA. Olsen forteller at de har benyttet tilskuddet fra Sirdal kommune til rensking av busker, trær, steiner og drenering på disse plassene. Nytt av sesongen er at det jobbes med en link/applikasjon til Karttjenester, der en kan sende tilbakemelding
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-14 13.08.28.png
Energi Front Nyhet

Ønsker rask avklaring

Kraftkommunene ønsker en raskest mulig avklaring på kraftskatteutvalgets innstilling. Vi kan ikke leve med den usikkerhet som Sanderud-utvalget har skapt i kommune-Norge, sier Torfinn Opheim (ap) fra Sauda, leder for Landssammenslutningen for vasskraftkommuner (LVK). Onsdag var rådmenn, ordførere og kommunebyråkrater samlet i Oslo for å forberede seg til å skrive sine høringssvar. Svarfristen er 1. januar. Opheim mener imidlertid at kommunene trenger svar alt i høst på om politikerne på
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-13 11.16.54.png
Kvæven Nyhet

Produksjon av villreinutstilling

400.000 kroner er avsatt til produksjon av ny utstilling på Kvæven med tema om villrein, lokal villreinhistorie (Heiberg med mer) og verneområdene. Vest-Agder fylkeskommune har sagt seg villige til å betale et forprosjekt. Verneområdestyret for verneområdene i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) har fått midler til prosjektet kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell gjennom Miljødirektoratet sitt program villreinfjellet som verdiskaper. Prosjektet, som nå er godt inne i sitt andre år,
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-08-01 14.19.33.jpg
Kultur Nyhet Sport

Lyrikk-kveld på Tjørhom

Søndag 17. november klokka 1900 blir det lyrikk-kveld på Tjørhom grendehus. Magnar Undheim byr på dikt fra egne samlinger. Jeg vil lese historier fra Sirdal og andre steder, sier Magnar Undheim. Det blir dikt og kaffe. Inntektene for denne kvelden går til Sirdal Skiarena, det nye skianlegget på Tjørhom med løyper og skistadion. Venke Tjørhom har også noen lodder til salgs, for å få inntekter til Skiarenaen.
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Sirdalmagasinet 2016:2016-02-09 14.13.01.jpg
Kommunen Nyhet

Dagbøter er stoppet

20.oktober ble dagbøtene på 4.000 kroner fra Arbeidstilsynet stoppet. Kommunen har lagt frem nye rutiner og lagt frem en forpliktende plan for utbedring av brannstasjonene på Tonstad og Sinnes. Brannstasjonene skal etter forpliktende plan være ferdig utbedret innen 1. juli 2020. Anbud for utbedringsarbeidene er nå lyst ut med anbudsfrist 1. desember 2019. Politikerne i Sirdal vil gjerne samlokalisere alle ”blålysaktiviteter” i kommunen. Etter sentrale føringer og pålegg er det
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png
Front Kommunen

Personalkostnadene utgjør mer enn 2/3 av budsjettet

Den største kostnaden i 2020-budsjettet til Sirdal kommune er lønninger, inkludert pensjonsavsetninger. Dette utgjør 226 millioner kroner, eller 68 prosent av det samlede kostnadsbudsjettet på 331 millioner kroner, opplyser rådmann Inge Hedenstad Stangeland. Kommunen har i dag 265 årsverk fordelt på 350 ansatte, i ulike stillingsstørrelser. Sommerjobber er holdt utenfor denne statistikken. Kommunens driftsinntekter utgjør 337,8 millioner kroner. Halvparten av Sirdal kommunes inntekter er relaterte til produksjon og overføring av fornybar
Alpint Front

Supre snøkanonforhold

Snøkanonene har gått for fullt denne uken. Forholdene for snøproduksjon har vært helt ideelle. Kunne ikke vært bedre. Fem til ti kuldegrader på nettene. Nå er det produsert en god såle for vintersesongen. De fleste alpinanlegg har nå fått produsert tilstrekkelig med snø. Holder været seg noenlunde, med kuldegrader uten regn, vil det være tilstrekkelig med snø for å legge ut bakken for alpinåpning, sier Magne Ådneram ved Ådneram Skitrekk.
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png
Front Kommunen

Økende gjeld for kommunen

Økende gjeld på kort og lang sikt. Økende finanskostnader. Økte utgifter til barnevern og legevakt. Kommunens strømutgifter øker. Sirdals-tariffen øker. Gebyrene øker. Flerbrukshallen er tatt ut av økonomiplanen sammen med 2. og 3. byggetrinn av gang- og sykkelveien fra Fintlandsmoen til Seland. Rådmann Inge Hedenstad Stangeland har lagt fram et stramt 2020-budsjett for Sirdal kommune. – Gjeldsøkningen preger budsjettet, sa rådmannen under presentasjonen av budsjettet og økonomiplanen for 2020 -