Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-14 11.00.59.jpg
Kommunen Nyhet

Innsparingsmuligheter

Den eksterne økonomiske analyse gir et godt grunnlag for å stille spørsmål ved den kommunale tjenesteproduksjonen og organiseringen av tjenestene i Sirdal, skriver rådmann Inge Hedenstad Stangeland om økonomianalysen fra konsulentselskapet Framsikt AS. Rådmannen skrivere videre om analysen: Den økonomiske analysen viser at Sirdal kommune innenfor flere av tjenesteområdene har høyere driftskostnader enn andre kommuner og også de to aktuelle kommunegruppene. Samtidig er ikke kostnadsbildet entydig og Sirdal kommer også
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0828.JPG
Front Kommunen

Sirdal driver dyrt – skårer på kvalitet

Sirdal kommune skal kutte 13 millioner kroner i 2019-budsjettet. Det har satt søkelyset på kommunens økonomi og konsulentselskapet Framsikt AS har gjort en økonomianalyse av 2017-tallene. Der konkluderes det med at kommunen driver dyrt og har de høyeste kostnader sammenlignet med andre småkommuner. Men Sirdal har best tjenestekvalitet og skårer høyest på kvalitet. Kommunestyret vedtok i sitt budsjettvedtak for 2018 at det skal fremlegges en KOSTRA- analyse (KOmmune-STat-RApportering) utarbeidet av
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-18 09.54.19.jpg
Front Ukategorisert

Fylkesvei 45 klar for trafikk klokka 1300

Fylkesvei 45 er nå klar for trafikk igjen. Det blir lysregulering fra i dag og søndag ettermiddag blir det manuell dirigering for å få unna Sirdalstrafikken. Alle jord- og steinmasser som kom ned i forbindelse med rassikringen av fylkesvei 45 eller Oltedalsveien, mellom Ålgård og Oltedal er fjernet. Skadene på veibanen er utbedret etter at en steinblokk på 150 kubikkmeter eller 400 tonn, falt ned på veien etter sprengning ved
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-18 09.53.03.jpg
Front

Ikke åpning av fylkesvei 45 fredag

Alle jord- og steinmasser som kom ned i forbindelse med rassikringen av fylkesvei 45 eller Oltedalsveien, mellom Ålgård og Oltedal er nå fjernet. Statens Vegvesen måtte sprenge ned en steinblokk på 150 kubikkmeter eller 400 tonn. Nå sjekkes veibanen hvordan den har tålt alle massene som kom ned fra fjellsiden, før de åpner fylkesveien igjen. - Veibanen har fått skader, både i asfalten og ellers. Nå sjekker vi hvordan vi
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-01-17 18.39.27.png
Kommunen Nyhet

Rolig budsjettdebatt i formannskapet

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland har kommet med mange gode forslag til besparelser, både på kort og lang sikt. Vi kan imidlertid ikke gå med på at en avdeling på Sirdalsheimen (sjukeheimen) skal stenges. Kuttene skal ikke gå ut over de eldre. Vi kan heller ikke akseptere at foreldrebetaling til barnehage og SFO skal økes, sa varaordfører Egil Netland (kr.f) under debatten i Sirdal formannskap, som for øvrig forløp rolig og
Samferdsel

Stengt mellom Ålgård og Oltedal

Veien mellom Ålgård og Oltedal, eller fylkesvei 45, vil fortsatt være stengt. Arbeidet med å sikre veien etter at det kom ned 500 kubikkmeter eller 1.350 tonn med steinmasser kom ned onsdag, tar lenger tid enn planlagt. Prosjektleder Truls Kolnes i Statens Vegvesen opplyser til avisen Agder at det vil ta lenger tid å rydde, rense og spyle fjellsiden enn beregnet. Den oppsatte tidsfristen med åpning av fylkesveien fredag klokka
Alpint Nyhet Turløyper

Ujevnt for langrenn, bedre for alpint

Oppsummering for utsiktene til helgen er at det er ujevne forhold for langrenn, mens puddersnøen som kom var bra for alpinbakkene. Alle alpinbakker vil imidlertid kjøre med samme heiser som sist helg. Det er for lite snø på toppene. Nysnøen som kom er på cirka 25 centimeter. Snøen som kom denne uken er enormt forskjellig. I høyden er det lett puddersnø, mens det lavere ned i bakken er bløt snø,
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.00.jpg
Kommunen Nyhet

Krevende å kutte 13 millioner kroner

En omfattende reduksjon på 13 millioner kroner i 2019 er krevende og det er vanskelig å legge frem store tiltak uten en utredning av konsekvenser av tiltaket og gjennomførbarhet i 2019. Opplistingen over med mulige tiltak på kort og lang sikt er ikke uttømmende. Tiltakene må spesifiseres nærmere og konsekvenser må utredes samt at ansattes rettigheter etter hovedavtale og arbeidsmiljølov må ivaretas, skriver rådmann Inge Hedenstad Stangeland i Sirdal om
Front Sport

Krevende hinderløp på snø i Ålsheia

”Trolljeger Vinter Sirdal” skal for første gang arrangeres lørdag 30. mars i Ålsheia. Da skal deltakerne løpe i snøen og passere tøffe hinder underveis, to runder på til sammen seks kilometer. En krevende og tøff gjennomkjøring. Det er første gang vi skal arrangere hinderløp på vinteren, sier Paal Refsland, eier og daglig leder for Trolljeger AS som holder til på Foss Eikeland i Sandnes. Deltakeravgiften er satt til 550 kroner,
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-07-20 07.55.37.jpg
Nyhet Samferdsel

Elbil-avgift og dyrere takst ved Øvstabø

Elbil-eiere vil ventelig måtte betale 50 prosent av taksten for vanlige biler for å passere Øvstabøbommen på fylkesvei 45. I tillegg vil det bli dyrere å passere med vanlig bil etter takstøkning. Kommunestyrene i Sirdal og Gjesdal skal behandle saken innen utgangen av februar og gi tilbakemelding til Statens Vegvesen. Omlegging av takst- og rabattsystemet på fylkesvei 45 er tidligere blitt behandlet i de to kommunestyrene. Da ønsket både Sirdal