Malte gårdsdyrene på høyballer

Vi fikk et påfunn mandag kveld om å male dyrene på nabogården på de hvite høyballene her på Espetveit, sier Lene Bjunes Røe, som gjorde jobben sammen med søsteren Celine Bjunes Røe fra Tonstad. Høyballene ligger rett ved fylkesvei 42 og er godt synlige fra veien. Lene gikk i sin tid på form og farge-linjen på skolen i Kristiansand. Nå heter det nok design & håndverk. Jeg har alltid likt

IRS belaster miljøforurensere

Miljøforurensere, som slengte avfallet utenfor containerne ved Svartevatn (like ved GP-butikken) i helgen, vil få en faktura i posten med det første, sier renovasjonsleder Roald Larsen hos IRS Miljø. Vi har nå gjennomgang av video-opptakene, og med faktura, vil bilder dokumentere hvorfor de må betale omkring 1.000 kroner i gebyr. Hytteeierne har bare rett til å kaste hytteavfall. Ikke store, tunge gjenstander som ikke går i containerne, sier Larsen, som
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-19 10.46.23.jpg

Kanonbra golfbane

Kanonbra golfbane med flotte fairwayer og fine greener, sier Lasse Hadland da vi er med greenkeeper Johnny Vik, Sirdal Fjellgolf, på en befaring denne helgen. Jarle Haga, medlem av Sola Golfklubb, nikker og er bare fornøyd med å ha booket fredag, lørdag og søndag, denne flotte helgen. Vik får ros av Haga for den flotte banen. 600 kroner for å spille disse tre dagene er nesten for billig. Herlig og
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-20 07.51.48.jpg

Video-overvåking skremmer ikke

Video-overvåking av boss-containerne på Sinnes, like bortenfor Joker-butikken, ser ikke ut til å skremme de som kaster boss her. Alle fem containerne var fulle da vi besøkte stedet ved 9-tiden søndag morgen. Nok er nok, sa renovasjonsleder Roald Larsen hos IRS Miljø, som har ansvaret for innhenting av avfall fra alle husholdninger, hytteavfall osv. Larsen hadde håpet at oppfordringen selskapet gikk ut med i vår ville bidra til at misbruk
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-19 11.35.31.jpg

Forskuttering av gang- og sykkelvei

Sirdal kommune bidrar med forskuttering av 4 millioner kroner til delprosjekt II, gang- og sykkelvei, fra GP-krysset til Tjørhom-fjellet. Det forhandles frem økonomiske bidrag i utbyggingsavtaler for tilbakebetaling av kommunal forskuttering. Rådmann Inge H. Stangeland foreslår dette overfor formannskapet, som skal behandle saken på torsdag. Det er en opsjon på bygging av ca. 700 meter gang- og sykkelvei videre til Tjørhom-fjellet. I første del, er det med 200 meter gang-
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-19 kl. 08.24.50.png

Må isolere lokalene

Øvre Sirdal Leitegruppe har hatt befaring i de nye lokalene som skal leies ved Tjørhom brannstasjon. Der ønsker gruppa at det isoleres i vegger og tak. Rådmann Inge H. Stangeland foreslår overfor formannskapet at de bevilger 62.608 kroner (eks mva) til isolering Et litt oppvarmet bygg, vil gi bedre komfort for utstyr og personale. Det er sannsynlighetsovervekt for at leitegruppen må rykke ut på dager da det blåser storm, og

Underfinansiert skoleprosjekt

Prosjektet Sinnes skule er fremdeles underfinansiert. Ekstern byggeleder har anbefalt at det burde vært avsatt 3 millioner i reserve (10%). Rådmann Inge H. Stangeland ser på sparetiltak, sammen med entreprenør, for å få kostnadene noe ned fra basiskostnaden på 27,3 millioner kroner. Administrasjonen har laget en statusrapport som formannskapet skal drøfte torsdag 24. september. Torsdag ble såler til nybygget støpt og i dag ble forskalingen revet. Over helgen skal ringmuren
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-17 kl. 08.18.44.png

Ny hytte mellom Flørli og Kjerag

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) vedtok under møtet i Valle onsdag å gi dispensasjon til bygging av ny hytte på Skansen. Den nye turisthytta vil binde sammen ruta mellom Flørli og Kjerag og gjøre dette verneområdet bedre tilgjengelig for allmennheten. Skansen turisthytte vil dele opp den lange turen mellom Flørli og Kjerag/Langavatn slik at disse blir overkommelige dagsetapper på den totale ruta som går Lysefjorden rundt. Alle aktuelle tomtealternativer ligger innenfor Frafjordheiene
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-28 10.53.04.png

Mye uvettig hundehold

Det er mye uvettig hundehold i Sirdal. Båndtvang blir ikke respektert av alle. Mange hunder jager etter sauer. Andre jakter vilt. Og mange hunder løper løst i løyper, uten bånd. Dette irriterer både fastboende og turister/hytteeiere, og ikke minst gårdbrukere. Svend Sandvik, plan og miljøkonsulent i Sirdal kommune, mottar ofte klager som angår dette problemet. Eller fra hundeeiere som irriterer seg over ulovlige skilt fra gårdeiere med ”Helårs båndtvang”. Det
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-11 09.31.21.jpg

Bommer kan hindre nødetatene

Private bommer, inn til hyttefelt, kan være et hinder når ambulanse og brannbiler kommer på utrykning, sier stasjonsleder Kenneth Åsemoen ved ambulansene på Tonstad. Nødetatene har nå mottatt nøkler fra Sira-Kvina Kraftselskap og en del private eiere av skogsveier, slik at de kan komme seg inn der det er hindringer i veien. Velforeninger og lignende er ikke like flinke til å meddele koder eller nummer for å komme gjennom private