Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-04 12.34.35.jpg

Slåttedag og trekkspill ved Omlidbutikken

Sirdal Trekkspillgruppe var et svært populært innslag under årets slåttedag ved Omlidbutikken. Mange tilskuere var til stede under arrangementet lørdag ettermiddag. Først var det trekkspillmusikk og dans for de som ønsket det. Deretter demonstrerte Arvid Tjørhom, Alf Skreå og Ola Sigurd Skreå hvordan man behandler langorv. Foto: Arvid Tjørhom viser hvordan man skal slå med langorv. . Alf Skreå (til venstre) og Ola Sigurd Skreå demonstrerer slåing med langorv. Så

Utfordrende med isvann og snø

Vi hadde en tøff tur fra Flørli til Lysebotn denne uken. Tirsdag kveld gikk vi opp Flørlitrappene og de var glatte. Deretter gikk vi til Kobbaskjerkvæven og forserte en iskald og stor elv. En utfordring, forteller Hedda Høivik fra Stavanger. Hun var sammen med Øystein Andre Pettersen fra Grimstad og Henrik Nordlander fra Stockholm. To andre valgte å snu her og gikk tilbake til Flørli. Nå er denne stien stengt
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-10 16.53.51.jpg

Kostbar gang- og sykkelvei med VA-anlegg

Formannskapet i Sirdal kommune skal tirsdag behandle en hastesak angående legging av vann og avløp i forbindelse med opparbeidelsen av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 468. Saken gjelder godkjenning av ramme for prosjektet og valg av eventuelle opsjoner for gang og sykkelvei. I første omgang har Risa fått anbud på å bygge gang- og sykkelvei fra Tor Arne Lilands bygg fram til VAE-bygget. I samme trase skal kommunen legge vann

NVE-støtte til flomsikring på Tonstad

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Sirdal kommune tilsagn om 16.9 millioner kroner eksklusive merverdiavgift i tilskudd for flomsikring av Tonstad sentrum. Tilskuddet utgjør 80 prosent av kostnadene for tiltaket. Bakgrunn for saken Sirdal fikk i 2018 tilsagn om tilskudd til planlegging og prosjektering av flomsikringstiltak. Tiltakene omfatter ; 1.Utvidelse av elveløpet under bru over Sira ved Tonstad (Fv 42). Det smale løpet under brua har oppstuvende effekt for
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Illustrasjoner:2018-11-22 14.01.14.jpg

To vil drive kafe på Kvæven

To firmaer har meldt sin interesse for å drive kafe på Kvæven etter at Smak i Sirdal har avviklet sitt firma. Formannskapet skal behandle saken på tirsdag og da spør rådmann Inge Hedenstad Stangeland om hvem det er som skal tildele ledige lokaler og fastsettelse av husleie ? Administrativt eller politisk ? Innen fristen meldte ASVO og Sirdal Safari & Adventure AS (selskap under stiftelse) seg. ASVO har meddelt at
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-17 20.27.50.png

Flomvoll eller skoleheving

Sirdal kommune får ikke dispensasjon fra kravet om sikring mot flom i forbindelse med ombygging og påbygging av Sinnes skule. Prosjektledelsen har da to alternativer å velge mellom. Heving av skolen eller lage en flomvoll. Rådmann Inge Hedenstad Stangeland foreslår for politisk ledelse i formannskapet heving av bygget med 25-30 centimeter. Prislapp 970.000 kroner. Alternativt er å bygge en flomvoll rundt hele skolen til en prislapp på 2.037.000 kroner. Utvalg
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-14 13.18.55.jpg

Dramatisk vending i skolesaken

Sinnes skule står uten lovlige lokaler når skolen starter til høsten. Sirdal Høyfjellshotell kan tidligst få bruksendring i høst eller nærmere jul. Sirdal kommune er kommet i et uføre der de sliter med å få godkjent midlertidige lokaler. Nybygget må heves på grunn av flomsikring, Nå er en tilbake til start. Skolen brukes i byggeperioden sammen med brakker. Alternativt kommunen opphever inngått kontrakt. Formannskapet i Sirdal kommune skal behandle denne
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-06 09.10.11.jpg

Varmt og nedbør i juni

Værstatistikken for juni viser at det var noen varme perioder i følge værstasjonen på Sinnes. Gjennomsnittlig var det 13,6 grader, mot normalt 10,8 grader i juni. Varmeste dagen var 16. juni med 26 grader. Kaldest var det 6. juni med 0,2 grader. 102,1 mm nedbør kom det i forrige måned, mot normalt 85 mm. Våtest var det 6. juni med 29,6 mm. Mest vind ble registrert 5. juni med 8,4

Stølsgrisene er en suksess

Tilbakemeldingene på kjøttet og de videreforedlede produktene er bare gode. Derfor fortsetter jeg suksessen med mine stølsgriser for femte året, sier Tom Ådneram som har anskaffet 20 griser som skal slaktes i august/september. I fjor hadde han 29 stølsgriser og de hadde en slaktevekt på gjennomsnittlig 95 kilo. Nå er 20 nye griser anskaffet i første omgang og siden vil han få ytterligere 10-20 griser som skal slaktes senere på
Macintosh HD:Users:Lsir:Downloads:Sirdalmedia 2:Teamet_m_logo.jpg

Historiske navn på hyttene i Soleiknuten

Endelig, etter sju års planleggingsarbeid, kan nå hyttene til Soleiknuten Hyttegrend legges ut for salg. 44 boenheter legges ut for salg nå og byggestart vil ventelig bli i september. Prisene vil variere fra 3.850.000 – 6.950.000 kroner. All infrastruktur skal være klar til 15. november i år. Laila Helleberg, odelsjenta fra Vik-gården på Sinnes, står bak prosjektet og hyttegrenda kommer vis a vis Ålsheia skitrekk. Her kan man velge mellom