Et bilde som inneholder himmel, lastebil, utendørs, bilvei Automatisk generert beskrivelse

Bålbrenning er forbudt

Ifølge de nasjonale bestemmelser, er det forbudt å brenne/åpne ild i skog og mark eller fyre opp engangsgrill på denne årstiden, sier nylig tilsatt brannsjef i Sirdal kommune, Roger Egeli. Med vind og tørt gras, skal det lite til før en brann er i gang. Eiere av boliger og fritidsboliger bør sjekke de ti nærmeste meterne rundt boligene, om det er tørt gress eller fare for brann. Da kan en
Et bilde som inneholder utendørs, bakke, stein, fjell Automatisk generert beskrivelse

Byggestart til høsten

Det jobbes nå for fullt med opparbeidelse av Starekvæven hyttefelt, slik at det kan bli byggestart i løpet av september. Hyttefeltet ligger like ved fylkesvei 450, mellom Haugen og Kvæven, sier Svein Olav Aalgaard, daglig leder i Aalgaard Bygg, som nå er en del av Hellvik Hus-gruppen. To hytter er solgt. Det skal i første omgang klargjøres 16 tomter, så ligger det også inne resterende 13 tomter i denne reguleringsplanen.
Et bilde som inneholder sauer, pattedyr, svart, lukk Automatisk generert beskrivelse

40.000 sauer og lam til fjellbeite

Vi regner med at 40.000 sauer og lam er på vei til fjells i Sirdal- og Setesdalsheiene. De første dro av gårde for to uker siden til Rustad- og Suleskardheiene, sier Torbjørn Fjermestad, leder av Jæren Smalalag til Sirdalmedia. I år var det rekordtidlig, med start i slutten av mai. I fjor kom de seg ikke av gårde før rundt 20. juni. Utfordringen med beite i heiene, er hvordan veksten
Et bilde som inneholder person, innendørs Automatisk generert beskrivelse

Prosten foretok innsettelsen

Prost Geirulf Grødem i Lister og Mandal prosti foretok søndag den offisielle innsettelsen av Christiane Krahner som sokneprest i Sirdal Kyrkjelyd i Lunde Kyrkje. Leder i soknerådet, Hanne Fodstad, leste tjenestebrevet fra biskopen. Krahner startet i den nye jobben 1. januar i år. Innsettelsen er blitt utsatt flere ganger på grunn av koronaepidemien. 75 personer fikk være til stede, innbyggere og spesielt inviterte. Etter at Krahner hadde holdt preken og
Et bilde som inneholder gress, utendørs, park Automatisk generert beskrivelse

Stor golfinteresse ved Fjellgolfen

Interessen for å spille golf ved Sirdal Fjellgolf ser ut til å være av like stor interesse som fjoråret. Mer besøk på hyttene, gjør at det er flere som spiller. Samtidig har det vært godt vær med varme, sol og tørre baneforhold. Denne helgen har det vært golfkurs for nybegynnere. Fjellgolfen er en 9-hulls bane, i motsetning til de fleste andre baner som har 18 hull. Fotball-golfen går en runde,
Et bilde som inneholder person Automatisk generert beskrivelse

Nytt solsenter på Tonstad

Tonstad Solsenter åpnet lørdag nytt solsenter i Fokus-bygget på Tonstad. Vidar Skretting og Finn Bjørge, sistnevnte som daglig leder, står bak etableringen. Vi ønsker også å starte et treningssenter og ser etter lokaler på 300-400 kvadratmeter. Treghet fra kommunen gjør at vi ikke er kommet lenger med de planene, sier Finn Bjørge. Senteret har to senger til disposisjon. Når du skal reservere tid må du benytte en telefonbasert App. Da
Et bilde som inneholder tekst, innendørs, datamaskin Automatisk generert beskrivelse

Fotballhall klar høsten 2022 ?

Sirdal kommunestyre skal 17. juni behandle et skisseprosjekt for ny fotballhall på Tonstad, hvor politikerne inviteres til å gi sin tilslutning til videre arbeid. Rådmann John Birkeland er av den oppfatning at foreløpig arbeid ennå ikke vil kunne danne grunnlag for en endelig investeringsbeslutning. Det er knyttet stor usikkerhet til størrelsen på investeringskostnaden. Avviket i kalkylene for de to alternativene som rapporten skisserer, er betydelig. Samtidig er man også usikre
Et bilde som inneholder person, vegg, innendørs, smilende Automatisk generert beskrivelse

Soknepresten innsettes

Søndag skal Christiane Krahner innsettes som sokneprest i Sirdal Kyrkjelyd i Lunde Kyrkje. Prost Geirulf Grødem i Lister og Mandal prosti foretar innsettelsen. Leder i soknerådet, Hanne Fodstad, leser tjenestebrevet fra biskopen. Krahner startet i den nye jobben 1. januar i å. Innsettelsen har blitt utsatt flere ganger på grunn av koronaepidemien. Nå er det tillatt at 75 person kan være til stede, innbyggere og spesielt inviterte. Etter at Krahner
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, motorsykkel, bilvei Automatisk generert beskrivelse

Mai-rekord ved Øvstabø-bommen

I år er det oppnådd mai-rekord, med 25.966 passeringer på fylkesvei 450 ved Øvstabø-bommen. Det er 471 flere enn i fjor. De fem første måneder i år viser også rekordtall med 213.698 tellinger. Det er hele 28.479 flere passeringer enn i 2016. Økning på 15,4 prosent. Passeringer etter fem måneder er: 2021: 213.698 2020: 139.632 2019: 162.940 2018: 172.666 2017: 183.337 2016: 185.219 I mai har det vært ekstra stor
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, skiheis, transport Automatisk generert beskrivelse

Endelig kom finværet og varmen

Mai avsluttet med et flott vær og god temperatur. Søndag var målingene høyest med 22,2 plussgrader. Kaldest var det i starten av måneden med minus 5,1 grader den 7. mai. Siste frostnatt var det i pinsen med minus 1,0 grad. Gjennomsnittlig var det 6,8 grader i mai mot normalt 6,6 grader. Nedbøren var 52,1 mm mot normalt 76.8 mm. Våteste døgn var 10. mai med 10,1 mm. Antall nedbørsdøgn i