Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-05 12.28.04.jpg
Front Kvæven Nyhet

Kafedrift på Kvæven i helgene

Mens arbeidene pågår med å innrede et nytt kjøkken på Kvæven infosenter, vil ”Smak i Sirdal” starte med en midlertidig kafedrift. Da vil produksjonen av mat foregå i en buss utendørs, mens selve salget av mat til kafeen og ”take away” foregår innendørs. Vi har leid en liten spesialbygd buss fra Molde som vi skal bruke mens arbeidene på nytt kjøkken pågår, forteller Renate Albrigtsen som driver ”Smak i Sirdal”
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-05 12.49.46-1.jpg
Kommunen Nyhet

Krevende VA-løsninger for drift og vedlikehold

Det er ressurskrevende å ha et forsvarlig nivå på oppfølging av drift/vedlikehold, nybygg/oppgradering og forvaltningsoppgaver innenfor VA-sektoren. Det krever at en har en bemanning som er tilpasset aktivitetsnivået, sier Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift i Sirdal kommune. Det er i dag 7.6 stillinger som belastes gebyrgrunnlaget. Dette er, spesielt på drift og vedlikeholdssiden, i grenseland i forhold til omfang og kompleksitet av tekniske anlegg som skal driftes og vedlikeholdes.
Nyhet Skiløyper Sport

Sirdal Skimaraton 16.mars

Av Lars Vagle Sirdal Skimaraton er et resultat av en visjon og gamle ønsker. Rennet ble skapt fordi vi ønsket å skape et flott lokalt skimaraton i Sirdal, i lokale gode løyper, med start og mål i Sirdal, enkel praktisk logistikk og mye ekstra innhold. En hyllest til langrenn i Sirdal og Sirdal som fritidsdestinasjon. Ønsker om et renn som passer alle fra eliten, til aktive, til mosjonisten og til
Nyhet

Jobber med finansiering av GP-krysset

Vi hadde møte med Rogaland fylkeskommune i november. Endelig finansiering skal følges opp på møte i januar. Det er foreløpig usikkerhet knyttet til, og i tilfellet hvor mye Sirdal kommune må forskuttere, for å kunne realisere prosjektet tidligere. Spørsmålet er om en må ”vente” på fullfinansiering til innkrevd bompenger, sier ordfører Thor Jørgen Tjørhom i Sirdal kommune, og legger til: Vi jobber med endelig finansieringsplan for å kunne bygge ny
Nyhet

Prosjektleder for Sirdalsdagene

Ellen Veila (48) fra Hundvåg er ansatt som prosjektleder (50 prosent stilling) i Sirdalsferie AS. Hun skal jobbe med Sirdalsdagene. I år er det 30. gang Sirdalsdagene skal arrangeres, men dato for årets arrangement er ennå ikke satt. Det er det første som må på plass, sier Ellen. Ellens bakgrunn er 20 års drift av egen frisørsalong. I tillegg har hun vært ti år som selger for Wella. Hun har
Front Samferdsel

Utbedring av Fv 45 ved Lomeland

Fylkesvei 45 ved Lomeland i Gjesdal skal utbedres. Ifølge framdriftsplanen til Statens Vegvesen vil arbeidene starte til høsten. Arbeidene vil ventelig ta omkring ett år. Trafikksikkerheten skal utbedres til seks meters kjørebane i en strekning på 800 meter, opplyser prosjektleder Per Ove Stokkeland i Vegvesenet. –Nå pågår forhandlinger med grunneierne og etterpå skal arbeidet lyses ut på anbud. Vi håper å kunne signere kontrakt før sommerferien. To bakketopper skal senkes.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2019-01-02 14.05.35-1.jpg
Front Nyhet

Ta vare på naturen

Vi vil gjerne at elevene ved skolen vår skal bli bedre kjent med naturen. Hvordan syklusen, årstidene og livet i naturen oppfører seg. Vi må ikke ødelegge naturen, men ta vare på den, sier Günther Hoffmann fra Tyskland som eier og driver Lunde skole i Sirdal. Doktor Rolf Hoffmans skole er det offisielle navnet på skolen. Det var Günthers far Rolf, som viet et helt liv som doktor for ”Leger
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2019-01-03 13.08.53.jpg
Nyhet Skiløyper

Muligheter for langrenn

For de som har tenkt seg til fjells på dagstur eller hytta til helgen, er det mulig for å gå langrenn. Forholdene er best for de som liker skøyting. Brøytemannskapene sliter med å lage spor i de isete forholdene. Best forhold finner vi på Degveien og øvre del av Hønedalen. Mellom Haugen og Kvæven er det isete og ikke lett å gå langrenn. Wilhelm Gjerstad forteller at det har vært
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2019-01-02 16.16.35.jpg
Nyhet

Mindre nedbør i desember

I desember kom det mindre nedbør enn normalt. Samlet nedbør ble 95 mm mot normalt 169 mm. For hele 2018 kom det 1.590,8 mm ved værstasjonen på Sinnes, mot normalt 1.529 mm. Med andre ord et nokså normalt år. Mest nedbør kom det i september med 351,9 mm. Mest nedbør på ett døgn var det 2. desember med 19.5 mm. Kaldest var det julaften på morgenen med minus 14.9 grader.
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2019-01-01 13.20.22.jpg
Nyhet Samferdsel

Trafikkøkning i 2018

I desember var det en nedgang i trafikken på 4.070 færre biler som passerte Øvstabøbommen i forhold til 2017. Totalt var det 24.387 biler som kjørte gjennom bommen. Seks dager var det over 1.000 passeringer, mens 30. desember hadde høyeste antall med 2.334 passeringer. Samlet sett var det også en økning i forhold til 2017. I 2018 passerte 431.773 biler Øvstabøbommen, en økning på 23.136 biler, eller 5.7 prosent. Sammenligner