Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-05 15.05.00.jpg
Kommunen Nyhet

Faresonekart for skred

Sirdal kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Torsdag 23. mai overleverte NVE faresonekart for skred i bratt terreng til kommunen. Faresonekartene viser at 85 bygninger ligger innenfor 1000års-skred, (konkluderer Norges Geoteknisk Institutt (NGI) i sin kartlegging av 26 områder Sirdal kommune). Snøskred og steinsprang er de skredtypene som går lengst i de fleste områdene, skriver May Britt Ousdal, plankoordinator i Sirdal kommune, på sin facebookside.  NVE har
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-04-22 10.40.38.jpg
Front Nyhet Turløyper

15 poster venter i Sirdalsheiene

Alle 15 postene som er med i årets Fjelljegeren er lagt ut i terrenget. Det er bare å melde seg på og finne fram kart og kompass, sier Per Magne Sinnes. Han er primus motor for dette sommertilbudet, som Sirdal Skilag står bak. Dette er et ypperlig turmål. En aktiv utfordring som bør lokke flere til å delta. Postene er lagt i Sirdalsheiene og turene er både korte og lange,
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-10 10.59.35-1.jpg
Front Turløyper

Komplisert å være ung etablerer

Som nylig innflytter til Sirdal kommune, etter at kommuneplanen ble vedtatt, opplever jeg at det er svært komplisert å være ung kvinnelig etablerer, skriver Julie Olsen i sitt svarbrev til fylkesmannen og miljøavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune, som mener dispensasjons-vedtaket om glampingtelt er feil. Villreinnemnda for Setesdalområdet er for dispensasjon og etablering i en prøveperiode. Fylkesmannen og miljøavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune er mot vedtaket om dispensasjon for glampingtelt ved Hønetjødn på
Kvæven Nyhet

”Urtehagens venner”

Lokale ildsjeler i samarbeid med fjellmuseet og kaféen Smak i Sirdal, har satt i gang dugnad og startet "Urtehagens venner". Mandag var første treff. Tanken er å samles annenhver mandag fra klokka 0900 nå i sesongen, og alle som har interesse av å bli med kan stille opp. Medisinhagen er en del av fjellmuseet og viser urter brukt i behandling av skader og sykdom, og for lettere plager. I Sirdal
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 08.24.54.jpg
Front Nyhet

Sira-Kvina investerer for 3,5 milliard

Vi er nå inne i en ti års periode der vi planlegger å investere for 3,5 milliarder kroner fram til år 2025. Det vil forbedre selskapets produksjonskapasitet med blant annet 190 GWH, sammen med elektromekanisk oppgradering som sikrer fortsatt stabil drift i flere tiår fremover, sier Gaute Tjørhom, administrerende direktør i Sira-Kvina kraftselskap. To milliarder kroner er planlagt brukt til rehabilitering av kraftverk, 0,8 milliarder til forsterkning av dammer og
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-20 13.33.45.png
Nyhet

Margunns kjøkkenhage lørdag

Hageentusiast og hagecoach, Margunn Ueland, kommer til sesongåpning av Sirdal Fjellmuseum på Kvæven førstkommende lørdag klokka 1300. Margunn er kjent fra boka og bloggen ”Margunns kjøkkenhage”. Margunn er svært opptatt av kortreist mat. Den du kan lage i din egen hage. Hun har kunnskap og engasjement og det vil klø i fingrene når du hører Margunn prate om kjøkkenhage. Det koster 150 kroner å delta på seminaret
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-10 09.58.42.jpg
Front

Statnett investerer 30 milliarder

Nesten 30 milliarder kroner bruker Statnett i investeringer i prosjekter i Sør-vest Norge, for å bidra til framtidens klimavennlige energisystem. Styrking av sentralnettet i Vestre korridor (vår region) med økt kapasitet og forsyningsnett. To nye kabler til utlandet, nye transformatorstasjoner som skal fange opp vindkraft, solcellepanel og små kraftverk. Sikrere og bedre nett til forbrukerne. Investeringene fordeles med; Oppgradering av Vestre korridor fra Kristiansand til Sauda fra 300 kV til
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-17 15.41.11.png
Front Nyhet

Siste spillejobb for Øystein

Nok er nok. Nå klarer ikke helsa mer etter at jeg har fått revmatisme. 56 aktive år i forskjellige korps må være bra, sier Øystein Brekke, som hadde sin siste spillejobb i Sirdal Musikkorps 17. mai. Avslutningen ble travel. Først flaggheising på Tonstad. Deretter tog på Sinnes før de returnerte til nytt tog på Tonstad. Siste spillejobb var Eik i Hovsherad. Det ble avsluttet med blomster til Øystein Brekke for
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 08.42.29.jpg
Front Kommunen

Opprettholde vedtak eller omgjør

Sirdal kommunestyre må i kommunestyremøtet 13. juni behandle reguleringsplanen Rubetødnan Aust på ny siden utbygger Tor Sigve Vik og Knut Sinnes har påklaget vedtaket fra 11. april. Utbyggerne ønsker at vedtaket skal omgjøres. Kommunestyret fattet følgende vedtak, 13 mot 6 (H3, Krf2, SB1), i forbindelse med 2. gangs behandling av ovennevnte reguleringsplan etter benkeforslag fra Per Øyvind Grimsby (v): ”Atkomstvei legges i tilknytning til gnr 9/22 som allerede har to
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-15 18.52.12.png
Nyhet Sport

SR-Bank-støtte til Sirdals-lag

Sparebankstiftelsen SR-Bank hadde onsdag utdeling til lag og organisasjoner. I Sør-Rogaland-regionen ble det utdelt nesten to millioner kroner av banksjef Inger Lise Tønnessen i Egersund. Fra Sirdal mottok Sirdal Skilag, Tonstad skytterlag og Øvre Sirdal Leitegruppe penger. Arne Tjørhom (fra høyre), leder i Sirdal Skilag, fikk 500.000 kroner til nytt snøkanonanlegg som skal anlegges i Sirdal skiarena på Tjørhom. Der har idrettslaget tatt i bruk en helt ny skiarena med