Front Nyhet Samferdsel

Viktig å oppruste Suleskardveien

Opprustning av Suleskardveien over til Brokke er ekstremt viktig for alle kommuner som grenser inn til denne veien, sier ordfører Jarand Felland (sp) i Tokke kommune. Han leder et utvalg bestående av ordførere fra kommunene Gjesdal, Sirdal, Valle, Bykle og Tokke. Utvalgets oppgave er å se på mulighetene for veiutvidelse. Felland jobber nå med et brev til fylkeskommunen i Vest-Agder om å få bevilget 15 millioner kroner til utbedringer av