Home>Front>Energitiltak for fritidsboliger
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, fjell, vann Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Energitiltak for fritidsboliger

Enova har for tiden mange henvendelser med spørsmål angående energisparetiltak. Det gjelder både boliger, fritidsboliger og nå også bedrifter. Energiprisene for hytter har gått kraftig opp de siste årene, og nettleien er ofte dyrere der enn hjemme. Dette er gode argumenter for at du bør tenke på hvilke energitiltak du bør gjøre på hytta.

Enova

Rådgiverne i Enova har det svært travelt om dagen med å svare på alle henvendelser. For fritidsboliger og eldre boliger kan det være smart å investere i blant annet smart strømstyring, etterisolering, lavenergivindu, solcelleanlegg, energieffektiv belysning, rentbrennende vedovn og luft-til-luft varmepumpe. Sistnevnte er det viktig å velge riktig modell slik at det tåler kulde vinterstid.

Foto: Energisparetiltak for fritidsboliger er mange. Strømmen og nettleien er blitt dyrere. Foto:Statnett

Varmepumpe

Hvis du skal redusere energiutgiftene, er en luft-til-luft-varmepumpe et smart tiltak. Kort forklart henter en slik varmepumpe varme fra luften ute, og blåser den inn i boligen. Moderne varmepumper kan hente varme fra uteluften helt ned til -25 °C. Dette er en forholdsvis rimelig løsning, som gir god energibesparelse.

Annonse

Luft-til-luft-varmepumpe egner seg godt for deg som:

 • Bruker mer enn totalt 15.000 kWh per år.
 • Bor i et område med milde vintre eller har lang fyringssesong.
 • Bruker panelovner til oppvarming i dag.
 • Har åpen planløsning slik at varmen fordeles fritt.
 • Har alternative varmekilder for de kaldeste periodene.
 • Bor i en bolig der det ikke er aktuelt å etterisolere eller bytte vinduer.

Dette gir ikke støtte fra Enova.

Strømstyring

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.

Installerer du et system for smart strømstyring vil strømbruken bli styrt automatisk. Smart strømstyring vil lade batteriet på elbilen samt varme opp varmtvannstanken og betonggulvet på badet når strømmen er billig, og samtidig sørge for full komfort når du trenger det.

Elektrifisering er en nøkkel for at Norge skal kunne nå klimamålene. Men flere elbiler fører til økt strømforbruk og økt belastning på kraftnettet. I løpet av de siste årene har alle norske husstander fått installert smarte strømmålere, noe som gjør det mulig å styre strømbruken på en smartere måte. Samtidig har strømabonnementene endret seg: Mange har fått et strømabonnement med en pris som varierer ut fra når på døgnet forbruket skjer. En kilowattime koster mer når det er høy etterspørsel etter strøm og mindre når det er lav etterspørsel. Nye tariffer for nettleie gjør at også nettleien blir mer bestemt av når på døgnet strømmen brukes. 

Gjennom å installere et smart strømstyringssystem vil du både redusere strømutgiftene og bidra til mindre belastning på kraftnettet.

Gjør det brannsikkert og el-sikkert

Strømmen er vanligvis billigst om natta. Når vi ligger og sover kan en eventuell brann i elektriske anlegg få store konsekvenser. Det er viktig at smart strømstyring blir installert på en trygg måte og et krav for å få støtte fra Enova er at en elektriker gjør jobben. Varmtvannstanken egner seg godt for smart strømstyring fordi den lagrer mye energi som varme. Du kan dusje når du vil og la styringssystemet passe på at tanken varmes opp når strømmen er billigst. 

Flere hytteeiere har kuttet ned på bruk av fritidsboligen på grunn av høyere strømpriser. Foto: Enova.

Fra 2014 har det vært krav ved nye anlegg om at varmtvannstank over 1500 W skal kobles til på annen måte enn med vanlig stikkontakt og støpsel. Det vil si alle vanlige varmtvannstanker.

Hvis du ønsker smart styring av en varmtvannstank som ikke allerede er forberedt for smart styring bør det ikke gjøres ved å sette en «smartplugg» eller et tidsur mellom stikkontakt og støpsel. En vanlig jordet stikkontakt tåler ikke belastningen over tid.

For å kvalifisere til Enova-støtte, må en elektriker tilrettelegge for styring av varmtvannstank, elektrisk gulvvarme og annet som krever elektrisk koblingsarbeid for å styres. Dette styrker også el-sikkerhet i boligen.

Kriterier for tilskudd til smart strømstyring 

Smart strømstyring sikrer god komfort, reduserer strømbruket og gir deg lavere strømregning.

Systemet skal være installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Styringsautomatikken kan ligge i styringssentral i boligen eller være tilgjengelig via tilknytning til nettbasert styringstjeneste.

 • Styringssystemet skal kunne motta prisinformasjon og styre strømbruk til eksempelvis varmtvannstank, lading av kjøretøy, gulvvarme og annet flyttbart forbruk* til tider på døgnet med lavest strømpris uten at dette går ut over komfort. Systemet skal styre minst to slike flyttbare el-produkter i boligen.  
 • I boliger med solcelleanlegg skal styringssystemet kunne styre flyttbart forbruk for høyest mulig utnyttelse av egen produsert elektrisitet.
 • Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og være forberedt på effektbaserte tariffer for nettleie 
 • Arbeidet må være utført av fagfolk

Styring som skjer ved hjelp av smartplugger som kobles mellom stikkontakt og støpsel får ikke tilskudd. 

Varmtvannstank skal være fast tilkoblet og styres med utstyr montert av godkjent fagperson. Elbil skal lades via hjemme lader montert av godkjent fagperson.  

*Med «Flyttbart strømforbruk» mener Enova strømforbruk som kan flyttes til tider på døgnet med lavest strømpris, uten at det går utover komfort eller hverdagsrutinene til folk. Eksempler på denne typen strømforbruk er: varmtvannstank, elbillading og gulvvarme. Lys, komfyr, TV og høytrykksspyler er eksempler på strømforbruk som egner seg dårlig for flytting. 

Solcelleanlegg

Du får inntil 47 500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

El-produksjon med solceller betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol. Du kan også få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til strømselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

Solcelleanlegg egner seg godt for deg som:

 • Ønsker å produsere egen strøm.
 • Kan etablere en plusskundeavtale (tilknytnings- og nettleieavtale) med ditt nettselskap.
 • Har en strømleverandør som vil kjøpe strømmen du produserer og ikke bruker selv. 
 • Har en bolig med fasade som egner seg godt for solceller. 
 • Er interessert i å ta i bruk ny, grønn teknologi.

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din. Du bør avklare med dem om det finnes lokale krav til byggemelding. Noen kommuner tillater for eksempel ikke solceller på tak eller fasader.

Du kan også få støtte til solceller i din fritidsbolig. 

Sirdal kommune har utarbeidet retningslinjer for hvordan du skal gå fram dersom du ønsker å installere solcelleanlegg på din fritidsbolig. Vi vedlegger skrivet nederst i saken.

Rentbrennende vedovn

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å installere en rentbrennende ovn er et slikt tiltak.

Gamle vedovner slipper ut unødvendig mye partikler i hjemmet ditt – samtidig som de varmer dårlig. Halvparten av varmen fra veden går nemlig ut gjennom skorsteinen. Bytter du til en moderne, rentbrennende ovn, får du mindre utslipp og et varmere hjem. Med en slik ovn vil 80 prosent av energien fra veden gi romvarme. Vedfyring øker ikke CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, og regnes derfor som en miljøvennlig varmekilde.

Rentbrennende vedovn egner seg godt for deg som:

 • Har lagringsplass for ved.
 • Kan plassere ovnen i det rommet du trenger mest varme.
 • Har åpen planløsning slik at varmen sprer seg til andre rom. Ettersom varmen stiger oppover, er det lurt å plassere ovnen i underetasjen.
 • Ønsker en alternativ oppvarmingskilde til strøm eller en luft-luft-varmepumpe.
 • Ønsker å kombinere vedovn med andre fornybare varmekilde.
 • Kilde Illustrasjoner og tekst: Enova