Home>Front>Snarvei og turistvei
Et bilde som inneholder himmel, utendørs, person, transport Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Samferdsel

Snarvei og turistvei

Gratulerer med sommeråpning av Suleskardveien. Etter flere år med utbedringer langs hele strekket, er det på sin plass å gjøre litt ekstra stas på sommeråpningen, sa fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak, som åpnet Suleskardveien for trafikk torsdag.

Suleskardveien-utvalget var samlet, med ordførere fra Gjesdal, Bjerkreim, Sirdal, Valle, Bykle og Tokke.

  • Dette prosjektet er en viktig del av næringsarbeidet i kommunene, som alternativ rute for nyttetrafikk. Og det er en viktig forutsetning for reiselivet i denne delen av landet.

Etter regionreformen ble det gjort en jobb med å gi hele strekningen gjennomgående veinummerering fra E39 på Ålgård til E134 på Høydalsmo. Veien er nå kalt fylkesvei 450 (ikke fylkesvei 45 som tidligere).

  • Denne ferieruten kobler vest mot øst og korter ned avstanden fra Stavanger til Oslo med 10 mil, sa fylkesordføreren.

Åpningen skjer nesten parallelt med åpningen av fylkesvei 500 til Lysebotn. – Sammen gir disse veiene unike opplevelser og spektakulær natur, med fjell og fjord tett koblet sammen, sa Chesak.

Foto: Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland, åpnet Suleskardveien torsdag. Til høyre fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen og Arve Høiberg fra Vestfold/Telemark fylkeskommune.

Et bilde som inneholder person, himmel, utendørs, stående

Automatisk generert beskrivelse

Deltakere på åpningen var Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland, Jarand Felland (bak) ordfører i Tokke, Arve Høiberg Vestfold/Telemark, Steinar Kyrvestad ordfører Valle og Sirdalsordfører Jonny Liland.

Annonse

Jarand Felland, ordfører i Tokke, er leder for Suleskar-samarbeidet. Den siste opprustning som har foregått nå gir;

  • Felles skilting og nummer 450
  • Forkjørsvei
  • Nytt asfaltdekke store deler av veien
  • Mye rassikring og utbedringer gjennomført
  • Snarvei sparer 100 km Stavanger – Oslo
  • Unik turistvei

Et bilde som inneholder tekst, tre, utendørs, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Nå er det gjennomgående skilting langs fylkesvei 450.

På veistrekningen Valle – Tokke er det nå bevilget 90 millioner kroner. Dette skal sikre veien for ras og det skal foretas utbedringer. Dette arbeidet starter i høst og vil foregå i hele 2022. I tillegg skal det gjøres omfattende utbedringer av veien, slik at Vestfold-Telemark fylkeskommune vil bruke 200 millioner kroner tilsammen.

På Rogaland og Agder siden er det også brukt 200 millioner til sikring og utbedringer av veien. Den siste utbyggingen er GP-krysset som blir ferdiggjort i år.

Et bilde som inneholder utendørs, person, himmel, stående

Automatisk generert beskrivelse

Tone Vaule, varaordfører Bjerkreim (til venstre) og Unn Hovden, turistkontoret i Bykle.

Alle talerne mente denne veien var viktig for å knytte de tre fylkene tettere sammen, Rogaland, Agder og Vestfold/Telemark. Dette er en viktig vei for næringslivet, spesielt for Sirdal og Setesdalkommunene. I tillegg er det en viktig turistvei, der en serverer et flott landskap til turistene.

I samarbeidet inngår det også et felles markedsføringsopplegg for de seks kommunene. Mer informasjon er å finne på Suleskarvegen.no.

Et bilde som inneholder himmel, utendørs, bilvei, snø

Automatisk generert beskrivelse

Mest snø i skjæringen på toppen av Suleskardbakkene. Ellers var det lite snø innover fjellheimen dette året.